سلطان رائد زينيه

موظف استقطاب طلبة

مقر أبوظبي

+971 2 6133527

sultan.zainia@aau.ac.ae